452 0040

Aia 25, KuressaareTööpakkumine - sekretär sisehaiguste osakonda

Tööpakkumine - sekretär sisehaiguste osakonda

  • Haiguslugude ja muu meditsiinilise dokumentatsiooni lõplik, täpne vormiline sisestamine ja kontrollimine
  • Raviarvete/arvete (isemaksja) koostamine, lõpetamine ja nõuetekohase täitmise kontrollimine
  • Ambulatoorse ja statsionaarse ravi haigusjuhtude koostamine, lõpetamine ja nõuetekohase täitmise kontrollimine
  • Töötajate abistamine asjaajamisküsimuste lahendamisel
  • Erinevate dokumentide koostamine ja vormistamine
  • Teadete vastuvõtmine ja edastamine
  • Tööaeg E-R kell 8-16

Anna endast teada, kui Sul on vähemalt keskharidus, hea arvutioskus, valmisolek õppida kasutama uusi programme ja andmebaase, väga hea eesti keele oskus.

Töö sobib inimesele, kes on rõõmsameelne ja aktiivne, hea suhtlemises, koostööoskusega, täpne, kõrge pingetaluvusega ning korrektse ja kohusetundliku töösse suhtumisega.

Kandideerimiseks saada oma CV 31. juuliks 2023 e-posti aadressil lea.kalaus@saarehaigla.ee.