452 0040

Aia 25, KuressaareKuressaare Haiglas alustab vastuvõtte logopeed

Augustikuus alustab Kuressaare Haiglas vastuvõttu logopeed Liina Tõru, kelle vastuvõtule on oodanud nii täiskasvanud kui ka lapsed. Liina on Saaremaalt pärit neiu, kes lõpetas 2013. aastal hõbemedaliga Kuressaare Gümnaasiumi ning on tänaseks omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi eripedagoogikas ning omab magistrikraadi logopeedias. Saaremaale tagasi tulek oli tema jaoks alati kindel soov ning paika pandud plaan ning kohalikud saavad vaid rõõmustada, et Saaremaa sai ühe spetsialisti võrra rikkamaks.


Kuigi Liina sõnul seostuvad logopeediga inimestele tavaliselt erinevad häälikuprobleemid, näiteks nagu lapse probleemid R-hääliku hääldamisel, on logopeedi tööpõld palju laiem. Lapsed saavad logopeedi vastuvõtul käia ka lasteaias, kuid sageli on mõnel lapsel vaja intensiivsemat tööd kui lasteaia logopeedid jõuavad pakkuda. "Haiglas toimuvatele vastuvõttudele on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud, sest probleeme, millega logopeed tegeleb, on palju ja erinevaid. Logopeedi teenused on inimestele nii-öelda "sünnist surmani". Laste puhul tegeleb logopeed näiteks häälikuseadega ning kõne loome ja mõistmisoskuse arendamisega. Täiskasvanud saavad abi insuldi või ajutrauma järgselt, kui kommunikatsioonivõime on saanud kahjustada. Samuti võib inimene vajada kogelus- või neelamisteraapiat või abi hääleprobleemide korral," rääkis Liina.
Esimesel visiidil kaardistatakse patsiendi probleemid ning pannakse paika tegevus- või raviplaan. Logopeed rõhutas, et kuigi tema saab anda juhised ning aidata teraapiaga, tuleb sageli suur osa tööst inimesel endal ära teha, et soovitud tulemusteni jõuda. Kuna logopeedide juurde satub üha enam lapsi, on Liina sõnul oluline lapsevanematel lastega nende kõne- ning arusaamise arendamiseks lihtsas ja arusaadavas keeles suhelda, neile ette lugeda, laulda ning kuulata vajadusel ka lasteaiaõpetajate tähelepanekuid ning soovitusi. "Logopeedi töö on aidata ja mida varem lapsega tegelema hakata, seda parem. Sageli aga lapsevanemad pelgavad ja kardavad, et laps saab spetsialisti külastades kohe külge sildi, et temaga on midagi valesti, aga tihtilugu ei pruugigi lapsega midagi valesti olla. Kontrolli tasub aga alati tulla," sõnas Liina. 

Esimene vastuvõtupäev on 8.08.18.

Logopeedi teenus on tasuline: logopeedi konsultatsioon – 30 eurot, logopeediline teraapia – 25 eurot.

Logopeedii vastuvõtule regisreerimiseks palun helistage polikliiniku registratuuri, tel 452 0115.

 

 

* kogelusteraapiat viiakse läbi nii laste kui täiskasvanutega