452 0040

Aia 25, KuressaareVoodipäevatasu

Voodipäevatasu suurus on 2,50 eurot.

Voodipäevatasu võetakse haiglaravil viibivatelt isikutelt iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi kohta, seega kokku mitte enam kui 25 eurot.

Voodipäevatasu ei võeta:

  • intensiivravi osutamise aja eest
  • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse raviaja eest
  • alaealistelt (18 aastased kaasa arvatud)
  • tahtest sõltumatut psühhiaatrilist ravi vajavatelt patsientidelt
  • korduvhospitaliseerimise korral, kui selle põhjuseks on ravijärgne tüsistus
  • kui patsient on saadetud Kuressaare Haiglast kõrgemasse ravietappi ja saadetakse sealt tagasi järelravile ning on eelnevalt tasunud 10 kalendripäeva eest voodipäevatasu

Voodipäevatasu makstakse peale tasuliste 10 voodipäevade täitumist või vahetult enne statsionaarse ravi lõpetamist vastavalt voodipäevatasu arvele. Voodipäevatasu on võimalik maksta haigla kassasse, kirurgia ja sisehaiguste kliiniku sekretäri, ülemõe või vastutava ämmaemanda ja õendushoolduskeskuse juhataja juures.
Väljaspool haigla tööaega (kell 16.00-08.00) saab voodipäevatasu maksta haigla klienditeenindaja juures. Haiglast väljakirjutamisel peab patsient üldjuhul olema tasunud voodipäevatasu. Voodipäevatasu on võimalik maksta sularahas, pangakaardiga ja pangaülekandega. Sularahas mittemaksmisel väljastatakse patsiendile voodipäevatasu arve.

Kuressaare Haigla SA juhatuse 08.01.2013 otsus nr 2
Ravikindlustuse seaduse §71 ja §72