452 0040

Aia 25, KuressaareVähiravi

Kuressaare Haiglas on avatud vähiravi vastuvõtud, mida viivad läbi lda-Tallinna Keskhaigla onkoloogid:

 • onkoloogi vastuvõtt/konsultatsioon;
 • keemiaravi.


Kuressaares pakume süsteemset kasvajavastast ravi. Süsteemse ravi alla kuuluvad keemiaravi ehk
tsütostaatiline ravi
, hormoon-, sihtmärk- ja immuunravi.
Vastuvõtule võivad pöörduda kõikide kasvajatega patsiendid. Vastuvõtul saab selgitada, kas ja milliseid raviprotseduure saab teha Kuressaares.

Kuressaares võtavad vastu:

Dr. Tiina Tuul

Dr. Kristiina Ojamaa

Dr. Gerli Kuusk

 • Mida pean tegema, kui olen saanud vähidiagnoosi ning soovin ravi alustada Kuressaares?
  Perearst või vähi diagnoosinud raviarst suunab patsiendi vastuvotule Kuressaare Haiglas.
 • Mida pean tegema, kui olen seni saanud vähiravi lda-Tallinna Keskhaiglas, ent soovin seda edaspidi saada Kuressaares? 
  Rääkige oma raviarstiga: kui arst leiab, et ravi on võimalik teha Kuressaares, lepitakse kokku raviaeg Kuressaare Haiglas.
 • Mida teha, kui olen saanud ravi mõnes muus Eesti haiglas, naiteks PERHis? Kas siis on ka lootust saada Kuressaarde ravile?
  Tuleb arutada raviarstiga, kas ravi on võimalik teha Kuressaares ning paluda raviarstilt suunamist onkoloogi vastuvõtule Kuressaares.
 • Kes otsustab, kas ravi saab Kuressaarde üle tuua?
  Keemiaravi võimalikkus Kuressaares sõltub haiguse olemusest ja vajalikust ravist, seda saab otsustada ainult onkoloog.
 • Kuhu helistada, et saada täpsemat infot?
  Võib pöörduda kas Kuressaare Haigla registratuuri või e-mailile: kuressaare.onkoloogia@itk.ee

Vastuvõtule registreerimine Kuressaare Haiglas telefonil 45 20 115.

Kui ei saa mingil põhjusel ravile tulla siis palun teavitage ITK sisekliiniku sekretäri Sinikka Jarinen telefonil 620 7298, meilil sinikka.jarinen@itk.ee või onkoloogia päevaravi telefoninumbril 4520159.