452 0040

Aia 25, Kuressaare



PAIK

PAIK teenus on Viljandi haigla ja sotsiaalministeerumi algatatud ning haigekassa rahastatud esmatasandi, eriarstiabi ja sotsiaalvaldkonna koostööteenus Saare maakonnas.

Teenus on patsiendile tasuta!

EESMÄRK

Kroonilise haiguste inimesele pikem ja kvaliteetsem elu kodus.

Teadmised, oskused ja kindlustunne inimesele ja tema lähedastele toimetulekuks tervise- ja sotsiaalprobleemidega.

Inimlik tugi ja nõustamine kogu perele.

SIHTRÜHM

PAIK-teenuse sihtrühm on Saaremaa paikkonna elanikud, kellel on diagnoositud krooniline haigus  ja sotsiaalse toetuse vajadus.

TEENUSE SISU

Patsiendi suunab teenusele abivajajat märganud arst, õde või muu spetsialist.

PAIK tervisejuht selgitab koos patsiendiga välja teenuse vajaduse ning patsient allkirjastab nõusolekuvormi.

PAIK tervisejuht aitab välja selgitada ja sõnastada patsiendi jaoks olulised probleemid.

Patsiendi vajadustest lähtuvalt kutsutakse kokku spetsialiste tugivõrgustik (patsiendi lähedased, perearst, pereõde, haigla eriarst, sotsiaaltöötaja, koduõde, füsioterapeut jt).
Tugivõrgustiku tähtsaim liige on patsient.

Koos lepitakse kokku tegevuskava patsiendi tervise hoidmiseks ja paremaks toetamiseks.

Tegevuskava täitmist jälgib ja toetab tevise juht, kes võtab regulaareslt ühendust patsiendiga ja võrgustikuliikmetega.

PAIK kliendisoovitus

KONTAKT JA LISAINFO

Pille-Liisa Nooska
Teenusejuht
+372 5323 3155
pille-liisa.nooska@saarehaigla.ee
www.saarehaigla.ee