452 0040

Aia 25, KuressaareKiirabi statistika 2019

Kiirabi väljakutsete prioriteedid

A, B, C ja D prioriteediga väljakutsete kirjeldused: Terviseameti kodulehel

2019.a. I kv

1.Kutsete arv brigaadi ja prioriteedi järgi

Brigaad A B C D Puudub Kokku
KURESSAARE 91 12 119 310 45 4 490
KURESSAARE 92 13 140 292 44 0 489
ORISSAARE 91 11 119 161 34 9 334
Üldkokkuvõte 36 378 763 123 13 1313

2. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (korraldus-väljasõit)

Brigaad A B C D Üldkokkuvõte
KURESSAARE 91 2,00 2,50 2,04 1,32 2,08
KURESSAARE 92 2,08 2,30 2,11 1,23 2,09
ORISSAARE 91 3,42 3,58 2,75 1,56 2,89
Üldkokkuvõte 2,50 2,77 2,30 1,35 2,31

 

3. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (korraldus-kohal)

Brigaad A B C D Üldkokkuvõte
KURESSAARE 91 14,45 14,34 13,51 9,78 13,27
KURESSAARE 92 14,04 13,80 14,59 9,70 13,89
ORISSAARE 91 29,80 21,22 18,79 17,91 19,96
Üldkokkuvõte 19,42 16,34 15,07 12,00 15,26

 

4. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (väljasõit-kohal)

Brigaad A B C D Üldkokkuvõte
KURESSAARE 91 12,65 11,90 11,49 8,59 11,34
KURESSAARE 92 11,93 11,55 12,46 8,50 11,82
ORISSAARE 91 26,45 17,82 16,06 16,49 17,10
Üldkokkuvõte 16,99 13,65 12,86 10,74 12,99

 

5. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Delta kutsed

C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 20 (kahekümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest.  C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 10 (kümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest. Andmetöötlusest on eemaldatud annulleeritud kiirabikaardid (10).

 

  D-kutsed 10' 10'% 15' 15'%
KURESSAARE 91 40 23 57.5% 28 70%
KURESSAARE 92 42 30 71.4% 32 76.2%

 

Kõik Kuressaare 91 ja Kuressaare 92 D-kutsed olid Kuressaare linna ja Saaremaa valla piires. Linna piires toimus Kuressaare 91 puhul 21 kutset, millest 10’ oldi kohal 95.2% ning 15’ oldi kohal 100% juhtudest. Linna piires toimus Kuressaare 92 puhul 27 kutset, millest 10’ oldi kohal 96.2% ning 15’ oldi kohal 96.2% juhtudest. Kuressaare 92 ajapiiridest väljaspoole jääval juhul on kohal aeg hiljem (valesti) sisestatud. Saaremaa valla suurus ning pikad distantsid tingivad olukorra, kus keskmised ajad tulevad allpool lubatut.

  D-kutsed 10' 10'% 15' 15'%
ORISSAARE 91 31 10 32.3% 14 42.5%

 

Orissaare 91 baseerub Saaremaa vallas Orissaare alevikus ning katab Muhu valda ja poolt Saaremaa valda. Tegemist on valdavalt hajaasustusega piirkonnaga. Delta kutsetest leidis 7% aset Kuressaare linnas, 77% Saaremaa vallas ning 16% Muhu vallas. Pikad distantsid tingivad ka kohalejõudmise aja pikenemise.

6. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Charlie kutsed

C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 20 (kahekümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest.  C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 10 (kümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest. Andmetöötlusest on eemaldatud annulleeritud kiirabikaardid (18) ja transportkutsed (23) patsiendi reanimobiilile üle andmiseks.

  C-kutsed 10' 10'% 15' 15'% 20' 20'%
KURESSAARE 91 289 151 52.2% 190 66% 228 78.89%
KURESSAARE 92 280 143 51.1% 185 66.1% 206 73.57%
ORISSAARE 91 153 27 32.3% 55 35.9% 88 57.52%

7. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Bravo kutsed

A ja B prioriteediga kutsele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 30 (kolmekümne) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest ning muudel juhtudel vähemalt 35 (kolmekümne viie) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest. Andmetöötlusest on eemaldatud annulleeritud kiirabikaardid (19) ning transportkutsed (5) patsientide reanimobiilile üle andmiseks (Kuivastu sadam, kopter, lennujaam).

  B-kutsed 30' 30'% 35' 35'%
KURESSAARE 91 109 98 89.9% 103 94.5%
KURESSAARE 92 133 117 88.0% 123 92.5%
ORISSAARE 91 112 82 73.2% 96 85.7%

 

 

8. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Alfa kutsed

A ja B prioriteediga kutsele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 30 (kolmekümne) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest ning muudel juhtudel vähemalt 35 (kolmekümne viie) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest. Andmetöötlusest on eemaldatud annulleeritud kiirabikaardid (1) ning transportkutsed (3) patsientide reanimobiilile üle andmiseks (Kuivastu sadam, kopter, lennujaam).

  A-kutsed 30' 30'%
KURESSAARE 91 9 8 88.9%
KURESSAARE 92 12 11 91.7%
ORISSAARE 91 11 9 81.8%

 

 

9. Valed või puuduvad kellaajad

Kiirabibrigaadi pidajad on kohustatud samuti arvutama iga kvartali kohta kiirabiasutuse lõikes, milline on kiirabijuhtumite (kiirabikaartide) osakaal kiirabijuhtumite (kiirabikaartide) koguarvust, mille puhul väljasõidu- ja kohalejõudmise aegade osas on Kiirabibrigaadi pidaja ja Häirekeskus eriarvamusel; selliste juhtumite arv kvartalis ei tohi olla suurem kui 1 (üks) % ja mille puhul on kaardile märkimata jäänud vähemalt 1 (üks) nõutav kellaaeg. Selliste juhtumite arv kvartalis ei tohi olla suurem kui 5 (viis) %.

  Kutsed Puudu %
KURESSAARE 91 490 39 8.0%
KURESSAARE 92 489 30 6.1%
ORISSAARE 91 334 55 16.5%

 

Brigaadijuhid on allkirjastanud kiirabikaardi enne „LAHKUN VABA“ staatuse vajutamist.  Viga on esile tõstetud ning personal teavitatud. Järgmine kvartal ei tohiks korduda. Häirekeskuse ja kiirabibrigaadi kellaaegade eriarvamusi olla ei tohiks (numbrite välja toomiseks ei leia analüüsimoodulist võimalust).

10. Kiirabiteenus ja ravikvaliteet

Iga kiirabibrigaadi osutatud kiirabiteenuse kvaliteeti hinnatakse vastavusena käesoleva lisa osades A ja B kirjeldatud kvaliteediindikaatoritele ja kiirabi tegevusjuhistele ning Ravijuhendite Nõukoja poolt heakskiidetud soovitustele (edaspidi koos ravijuhised). Kvaliteedi sihttase ravijuhisele vastavuse osas on vähemalt 90 (üheksakümmend) %, millises ulatuses peab ravijuhisega hõlmatud valdkonnas kiirabiteenus olema kooskõlas selle kõikide indikaatoritega (ravijuhise täielikult rakendamisel) või indikaatorite hulgast, millises ulatuses on kiirabibrigaad põhjendatult otsustanud ravijuhist rakendada osaliselt.

  Kaarte Kontrollitud Ravivead Ravivead% Dok. vead Dok. vead
KURESSAARE 91 490 490 1 0.2% 7 1.43%
KURESSAARE 92 489 489 0 0 10 2.05%
ORISSAARE 91 334 334 0 0 10 2.99%

 

Kontrollitud kõigi kiirabikaartide sisuline osa. Kliiniliselt olulisi ravivigu ei esinenud.

 

2019.a. II kv

1. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (korraldus-väljasõit)

Kiirabibrigaadi pidaja arvutab igale kiirabibrigaadile kvartali keskmise väljasõidu- ja kohalejõudmise aja iga prioriteedi lõikes eraldi kõikide selle brigaadi vastava kvartali kiirabikutsete (kõikide kiirabikaartide andmete) põhjal jättes välja: reanimobiilibrigaadi osas kutsed, mis on seotud haiglate vahelise transpordiga või kiirabibrigaadi kutsed, mis on seotud teisele kiirabibrigaadile vastu sõitmisega; kiirabikaardid, millel ei ole märgitud arvutamiseks vajalikku aega või millele märgitud aeg on ebarealistlik.

Brigaad A B C D Üldkokkuvõte
KURESSAARE 91 2,17 2,06 2,00 1,46 1,97
KURESSAARE 92 2,55 2,05 1,99 1,09 1,93
ORISSAARE 91 3,34 3,90 2,82 1,55 2,98
Üldkokkuvõte 2,63 2,44 2,19 1,34 2,19

 

2. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (korraldus-kohal)

Brigaad A B C D Üldkokkuvõte
KURESSAARE 91 10,48 13,32 15,59 11,48 14,42
KURESSAARE 92 12,65 15,79 16,65 10,64 15,72
ORISSAARE 91 19,67 20,94 16,88 14,04 17,69
Üldkokkuvõte 13,75 15,88 16,31 11,76 15,68

 

4. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Delta ja Charlie kutsed

C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 20 (kahekümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest.  C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 10 (kümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest. 

4.1 Kuressaare 91. Kokku oli 2019. aasta II kvartalis 49 D-prioriteediga ning 291 C-prioriteediga kutset. D-prioriteediga kutsetest oli sama linna või valla piirides 100% juhtudest. Edasisest andmetöötlusest on eemaldatud 3 annulleeritud kutset. C-prioriteediga kutsetest oli sama linna või valla piirides 98.6% kutsetest. Edasisest andmetöötlusest on eemaldatud 7 annulleeritud kutset. Eraldi on toodud välja D-kutsete statistika Kuressaare linna osas.

 

Kuressaare 91 D-prioriteediga kutsed
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 '  < 20 ' %
Sama vald või linn (46)​ 24 52.17% 30

65.22%

36

78.26%

Muud juhud (0) 0 0% 0

0%

0

0%

Kuressaare 91 D-prioriteediga kutsed Kuressaare linnas ja Saaremaa vallas
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Kuressaare linn (26) 23 88.46% 24 92.31% 24 92.31%
Saaremaa vald (20) 1 5.00% 6 30.00% 12 60.00%
Kuressaare 91 C-prioriteediga kutsed
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn 136 48.23% 169

59.93%

202

71.63%

Muud juhud 0 0% 0

0%

0

0%

 

4.2 Kuressaare 92. Kokku oli 2019. aasta II kvartalis 49 D-prioriteediga ja 294 C-prioriteediga kutset. D-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piirides 100% juhtudest. C-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 98% juhtudest. Edasisest andmetöötlusest on eemaldatud 5 annulleeritud kutset. Eraldi on välja toodud D-kutsete statistika Kuressaare linna osas.

Kuressaare 92 D-prioriteediga kutsed
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn (49)​ 38 77.55% 40

81.63%

43

87.76%

Muud juhud (0) 0 0% 0

0%

0

0%

Kuressaare 92 D-prioriteediga kutsed Kuressaare linnas ja Saaremaa vallas
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Kuressaare linn (28) 27 96.43% 27 96.43% 27 96.43%
Saaremaa vald (21) 11 52.38% 13 61.90% 16 76.19%
Kuressaare 92 C-prioriteediga kutsed
  < 10 ' < 15 ' % < 10 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn (283) 124 43.82% 165

58.30%

202

71.38%

Muud juhud (6) 0 0% 1

16.67%

1

16.67%

 

4.3 Orissaare 91. Kokku oli 2019. aasta II kvartalis 32 D-prioriteediga ning 190 C-prioriteediga kiirabikutset. D-prioriteediga kutsetest oli sama valla piirides 81.3% juhtudest. Edasisest andmetöötlusest on eemaldatud 2 annulleeritud kutset. C-prioriteediga kutsetest oli sama valla piirides 82.1% juhtudest. Edasisest andmetöötlusest on eemaldatud 13 annulleeritud kutset.

 

  Saaremaa vald Muhu vald Kokku
C 156 34 190
D 26 6 32
Orissaare 91 D-prioriteediga kutsed
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn (24)​ 8 33.33% 12

50.00%

18

75.00%

Muud juhud (6) 0 0% 2

33.33%

5

83.33%

Orissaare 91 C-prioriteediga kutsed
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn (144)​ 37 25.69% 63

43.75%

90

62.50%

Muud juhud (33) 2 6.06% 5

15.15%

18

54.55%

5. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Alfa ja Bravo kutsed

A ja B prioriteediga kutsele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 30 (kolmekümne) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 35 (kolmekümne viie) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest.

5.1. Kuressaare 91. Kokku oli 2019. aasta II kvartalis 9 A-prioriteediga ning 146 B-prioriteediga kutset. A-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 100% juhtudest. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 1 annulleeritud kutse. B-prioriteediga oli sama valla või linna piires 98.6% juhtudest. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 5 annulleeritud kutset.

Kuressaare 91 A-prioriteediga kutsed
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 8 100% 8 100%
Muud juhud Tingimustele vastavad kaartid puuduvad
Kuressaare 91 B-prioriteediga kutsed
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 128 91.43% 135 96.43%
Muud juhud 0 0% 0 0%

5.2. Kuressaare 92. Kokku oli 2019. aasta II kvartalis 11 A-prioriteediga ning 147 B-prioriteediga kutset. A-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 100% kutsetest. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 1 annulleeritud kutse. B-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 99.3% kutsetest. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 2 annulleeritud kutset.

Kuressaare 92 A-prioriteediga kutsed
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 10 100% 10 100%
Muud juhud Tingimustele vastavad kaartid puuduvad
Kuressaare 92 B-prioriteediga kutsed
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 128 88.89% 138 95.83%
Muud juhud 0 0% 0 0%

5.3. Orissaare 91. Kokku oli 2019. aasta II kvartalis 7 A-prioriteediga ning 77 B-prioriteediga kutset. A-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 71.4% kutsetest. B-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 76.6% kutsetest. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 2 annulleeritud kutset.

Orissaare 91 A-prioriteediga kutsed
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 5 100% 5 100%
Muud juhud 1 50% 1 50%
Orissaare 91 B-prioriteediga kutsed
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 38 66.67% 46 80.70%
Muud juhud 17 94% 18 100%

 

6. Valed või puuduvad kellaajad

Kiirabibrigaadi pidajad on kohustatud samuti arvutama iga kvartali kohta kiirabiasutuse lõikes, milline on kiirabijuhtumite (kiirabikaartide) osakaal kiirabijuhtumite (kiirabikaartide) koguarvust, mille puhul väljasõidu- ja kohalejõudmise aegade osas on Kiirabibrigaadi pidaja ja Häirekeskus eriarvamusel; selliste juhtumite arv kvartalis ei tohi olla suurem kui 1 (üks) % ja mille puhul on kaardile märkimata jäänud vähemalt 1 (üks) nõutav kellaaeg. Selliste juhtumite arv kvartalis ei tohi olla suurem kui 5 (viis) %.

  Kutsed Puudu %
KURESSAARE 91 495 3 0.61%
KURESSAARE 92 502 2 0.40%
ORISSAARE 91 307 5 1.63%

7. Kiirabiteenus ja ravikvaliteet

Iga kiirabibrigaadi osutatud kiirabiteenuse kvaliteeti hinnatakse vastavusena käesoleva lisa osades A ja B kirjeldatud kvaliteediindikaatoritele ja kiirabi tegevusjuhistele ning Ravijuhendite Nõukoja poolt heakskiidetud soovitustele (edaspidi koos ravijuhised). Kvaliteedi sihttase ravijuhisele vastavuse osas on vähemalt 90 (üheksakümmend) %, millises ulatuses peab ravijuhisega hõlmatud valdkonnas kiirabiteenus olema kooskõlas selle kõikide indikaatoritega (ravijuhise täielikult rakendamisel) või indikaatorite hulgast, millises ulatuses on kiirabibrigaad põhjendatult otsustanud ravijuhist rakendada osaliselt.

  Kaartide arv Kontrollitud Kontrollitud % Dokumentatsiooni vead Ravivead
KURESSAARE 91 495 495 100% 7.88% 0%
KURESSAARE 92 502 501 99.80% 9.16% 0.60%
ORISSAARE 91 307 306 99.67% 13.03% 0.98%

 

 

2019.a. III kv

1. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (korraldus-väljasõit)

Kiirabibrigaadi pidaja arvutab igale kiirabibrigaadile kvartali keskmise väljasõidu- ja kohalejõudmise aja iga prioriteedi lõikes eraldi kõikide selle brigaadi vastava kvartali kiirabikutsete (kõikide kiirabikaartide andmete) põhjal jättes välja: reanimobiilibrigaadi osas kutsed, mis on seotud haiglate vahelise transpordiga või kiirabibrigaadi kutsed, mis on seotud teisele kiirabibrigaadile vastu sõitmisega; kiirabikaardid, millel ei ole märgitud arvutamiseks vajalikku aega või millele märgitud aeg on ebarealistlik.

Keskmine väljasõidu aeg
Brigaad A B C D Keskmine
KURESSAARE 91 3.80 2.07 1.81 1.47 1.87
KURESSAARE 92 1.90 1.96 1.75 1.39 1.78
ORISSAARE 91 3.71 2.61 1.77 1.74 2.07
Üldkokkuvõte 3.28 2.16 1.78 1.50 1.89

 

Keskmine kohalejõudmise aeg
Brigaad A B C D Keskmine
KURESSAARE 91 22.05 14.06 14.03 10.96 13.73
KURESSAARE 92 9.43 14.64 14.74 13.38 14.53
ORISSAARE 91 22.46 17.43 19.91 13.99 18.69
Üldkokkuvõte 19.13 15.10 15.85 12.51 15.29

 

4. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Alfa ja Bravo kutsed

A ja B prioriteediga kutsele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 30 (kolmekümne) minutiga 70 (seitsmekümne) kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 35 (kolmekümne viie) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest.

2.1 Kuressaare 91 A-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 5 A-prioriteediga kutset.  Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 3 haiglate vahelise transpordiga seotud kutset. A-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 100% kutsetest. 

 

Kuressaare 91 A-prioriteediga kutsed (2)
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 2 100% 2 100%
Muud juhud Tingimustele vastavad kaartid puuduvad

 2.2 Kuressaare 91 B-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 179 B-prioriteediga kutset. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 4 haiglate vahelise transpordiga seotud kutset ning 6 annulleeritud kutset. B-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 100% kutsetest.

Kuressaare 91 B-prioriteediga kutsed (169)
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 156 92.31% 162 95.86%
Muud juhud 0 0% 0 0%

2.3 Kuressaare 92 A-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 7 A-prioriteediga kutset. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 4 haiglate vahelise transpordiga seotud kutset. A-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 100% kutsetest.

Kuressaare 92 A-prioriteediga kutsed (3)
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 3 100% 3 100%
Muud juhud Tingimustele vastavad kaartid puuduvad

2.4. Kuressaare 92 B-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 164 B-prioriteediga kutset. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 3 haiglate vahelise transpordiga seotud kutset ning 1 annulleeritud kutse. B-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 98.8% kutsetest. 

Kuressaare 92 B-prioriteediga kutsed (164)
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 142 89.87% 147 93.04%
Muud juhud 0 0% 0 0%

2.5. Orissaare 91 A-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 7 A-prioriteediga kutset. A-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 71.4% kutsetest.

Orissaare 91 A-prioriteediga kutsed (7)
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 5 100% 5 100%
Muud juhud 2 100% 2 100%

 2.6. Orissaare 92 B-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 109 B-prioriteediga kutset. Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 1 annulleeritud kutse. Sama valla või linna piirides oli 79.6% kutsetest.

Orissaare 91 B-prioriteediga kutsed (108)
  < 30 ' < 30 ' % < 35 ' < 35 ' %
Sama vald või linn 74 86.05% 78 90.70%
Muud juhud 19 86.36% 19 86.36%

3. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Delta ja Charlie kutsed

C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 20 (kahekümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest. C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 10 (kümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest.

3.1 Kuressaare 91 C-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 279 C-prioriteediga kutset.  Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 12 haiglate vahelise transpordiga seotud kutset ja 7 annulleeritud kutset. C-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 98.8% kutsetest. 

Kuressaare 91 C-prioriteediga kutsed (260)
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 '  < 20 ' %
Sama vald või linn 128 49.81% 164

63.81%

195

75.88%

Muud juhud 1 33.33% 1

33.33%

1

33.33%

3.2 Kuressaare 91 D-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 58 D-prioriteediga kutset.  Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 2 haiglate vahelise transpordiga seotud kutset ja 2 annulleeritud kutset. D-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 98.1% kutsetest. 

Kuressaare 91 D-prioriteediga kutsed (54)
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn 32 60.38% 43

81.13%

46

86.79%

Muud juhud 0 0% 0

0%

0

0%

 

3.3. Kuressaare 92 C-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 292 C-prioriteediga kutset.  Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 8 haiglate vahelise transpordiga seotud kutset ja 9 annulleeritud kutset. C-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 99.6% kutsetest

Kuressaare 92 C-prioriteediga kutsed (275)
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn 127 46.52% 166

60.81%

202

73.99%

Muud juhud 0 0% 0

0%

0

0%

 3.4 Kuressaare 92 D-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 52 D-prioriteediga kutset.  Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 1 haiglate vahelise transpordiga seotud kutse ja 1 annulleeritud kutse. D-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 98% kutsetest. 

Kuressaare 92 D-prioriteediga kutsed (50)
  < 10 ' < 15 ' % < 10 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn 28 57.14% 32

65.31%

38

77.55%

Muud juhud 0 0% 0

0%

0

0%

 

3.5. Orissaare 91 C-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 208 C-prioriteediga kutset.  Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 15 annulleeritud kutset ning 1 kutse, kus puudus “kohal” kellaaeg. C-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 76% kutsetest

 

Orissaare 91 C-prioriteediga kutsed (192)
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn 36 24.66% 57

39.04%

74

50.68%

Muud juhud 2 4.35% 6

13.04%

31

67.39%

 3.6. Orissaare 91 D-prioriteediga kutsed. Kokku oli 2019. aasta III kvartalis 29 D-prioriteediga kutset.  Edasisest andmetöötlusest eemaldatud 2 annulleeritud. D-prioriteediga kutsetest oli sama valla või linna piires 76% kutsetest

Orissaare 91 D-prioriteediga kutsed (27)
  < 10 ' < 10 ' % < 15 ' < 15 ' % < 20 ' < 20 ' %
Sama vald või linn 9 45.00% 11

55.00%

14

70.00%

Muud juhud 1 14.29% 4

57.14%

6

85.71%

 

4. Kiirabikaartide arv, mille puhul on kaardile märkimata jäänud vähemalt 1 (üks) nõutav kellaaeg.

  Kutsed Puudu %
KURESSAARE 91 525 7 1.33%
KURESSAARE 92 515 2 0.39%
ORISSAARE 91 353 7 1.98%

5. Kiirabiteenuse vastavus kvaliteedistandartitele.

  Kaartide arv Kontrollitud Kontrollitud % Vigaseks tunnistatud kaartid Ravivead
KURESSAARE 91 525 522 99.43% 6.10% 0.38%
KURESSAARE 92 515 514 99.81% 4.66% 0.39%
ORISSAARE 91 353 352 99.72% 8.22% 0.28%