452 0040

Aia 25, KuressaareKiirabi statistika 2014

Kiirabi väljakutsete prioriteedid

A, B, C ja D prioriteediga väljakutsete kirjeldused: Terviseameti kodulehel

2014. a. IV kvartal

Kiirabi väljakutseid IV kvartalis 847.
Kontrollitud 822 kaarti s.o. 97% kaartidest. Valim on juhuslik.
Tegevusjuhistele vasta 818 kaarti s.o. 99,5% kaartidest.
Dokumentide vormistamise osas tehtud märkusi 19 kaardile s.o. 2,3% 

2014. a. III kvartal

Kiirabi väljakutseid III kvartalis 892.
Kontrollitud 752 kaarti s.o. 84,5% kaartidest. Valim on juhuslik.
Tegevusjuhistele vasta 747 kaarti s.o. 99,3% kaartidest.
Dokumentide vormistamise osas tehtud märkusi 26 kaardile s.o. 3,45% 

2014. a. II kvartal

Kiirabi väljakutseid II kvartalis 885.
Kontrollitud 548 kiirabikaarti s.o 61.9% kaartidest. Valim oli juhuslik.

Tegevusjuhistele vastas 541 kaarti s.o 98.7% kaartidest.
Dokumentide vormistamise osas tehtud märkusi 35 kaardile s.o 6.4% ulatuses

2014. a. I kvartal

Hinnatud 3 kiirabibrigaadi poolt osutatud kiirabiteenuse vastavust kvaliteedi sihttasemele.
Kontrollitud 160 kiirabikaarti I kvartali kiirabi kutsetest. Valim oli juhuslik.
5,8% esines vigu ravijuhiste rakendamisel.
Kiirabikaardid olid formaalselt vastavad 98% juhtudest, sisuliselt vastavad 100% juhtudest.