452 0040

Aia 25, KuressaareHinnakiri

Hooldusteenuse hind 1200 € kuus, sellest on hoolduskomponent 650

 

01.07.2023 jõustunud hooldusreformiga osalevad kohalikud omavalitsused enda kehtestatud piirhinna alusel hoolduskomponendi (hooldajate ja abihooldajate töötasud, riigimaksud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisooni kulud) tasumisel.

Omavalitsuste piirmäära suurus on erinev. Omavalitsuse piirmäärad on kirjas Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Isiku enda tasuda jääb muu personali tööjõukulu koos maksudega ning üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majutuskulud, sealhulgas toitlustuskulu.

NB! Hinnale lisanduvad vastavalt isiku tegelikule tarbimisele kulutused mähkmetele, iluteenustele, ravimitele

Ühekohalisele toale lisandub hooldusteenuse hinnale veel vastavalt 90€ (duširuumita) või 110€ (dušširuumiga).