452 0040

Aia 25, KuressaareInfoleht matuse korraldamiseks eriolukorras

Loe PDF formaadis
 

Saaremaa Vallavalitsus avaldab siirast kaastunnet Teie lähedase surma puhul. Infoleht on mõeldud abistamiseks matuste korraldamisel ja leinaajal.

Matuse korraldamine Esmalt registreerib arst lähedase surma rahvastikuregistris. Perearst väljastab surmatõendi, mis tuleb esitada matusebüroole ning valla sotsiaalosakonnale matusetoetuse taotlemisel.

Eriolukorra piirangud Matuste korraldamisel tuleb arvestada riigi poolt seatud üldiste piirangutega:

 • nii kirstu kui ka urnimatuse puhul viige matus läbi äärmiselt piiratud omaste ringis;
 • matustel hoiduge tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest, ning vältige muul viisil füüsilist kokkupuudet teiste inimestega;
 • vältige lahkunu ja leinatalitusega seotud esemete puudutamist;
 • viige matusetalitlus läbi äärmiselt lühidalt;
 • korraldage matusetalitus kalmistul või mujal vabas õhus.

Lähedastele väljastpoolt Saare maakonda Saare maakonda sisenemiseks tuleb soovijal esitada aadressile vald@saaremaavald.ee põhjendatud taotlus. Välismaalt matusele tulemiseks saab erandolukorras taotleda Eesti välisesindusest viisat Eestisse tulekuks. Palun jälgige jooksvat infot liikumispiirangute kohta.

Matusebürood Saare maakonnas

Saare Matusebüroo OÜ, Aia 25, Kuressaare, telefon 53 435 301

Saarte Matuseteenuse OÜ, Kauba 3, Kuressaare, telefon 56 472 172

Soovi Matusebüroo OÜ, Kuivastu mnt 41, Orissaare, telefon 55 533 510

FIE Rudolf Sepp, Rootsi 4, Kuressaare, telefon 52 28 545

Toetus matuse korraldamiseks Matuse korraldajale on ette nähtud matusetoetus, mida maksab välja lahkunu rahvastikuregistrijärgne omavalitsus. Toetust saab taotleda kolme kuu jooksul pärast inimese surma. Toetuse suuruseks on 250 eurot. Toetuse taotlemisel Saaremaa Vallavalitsuselt palume Teil esitada taotlus koos surmatõendi koopiaga (digitaalselt esitades sobib skaneeritult või fotona). Taotluse esitamiseks on kolm võimalust:

  1. Esitage taotlus koos surmatõendi koopiaga elektroonselt Saaremaa Vallavalitsuse iseteeninduses: https://www.saaremaavald.ee/matusetoetus
  2. Saatke digitaalselt allkirjastatud taotlus koos surmatõendi koopiaga vald@saaremaavald.ee. Taotlusvorm on aadressil https://www.saaremaavald.ee/matusetoetus.
  3. Pange taotlus koos surmatõendi koopiaga postkasti, mis asub aadressil Tallinna 10, Kuressaare (postkast asub peaukse juures) või oma piirkonna teenuskeskuse postkasti. Taotluse võib esitada vabas vormis.

Küsimuste korral saate pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole, kelle kontaktid leiate lehe pöördel või aadressil https://www.saaremaavald.ee/sotsiaaltoo

Saaremaa valla sotsiaaltööspetsialistid:

Aina Prei, Kuressaare piirkond, 452 5058, 524 6243, aina.prei@saaremaavald.ee

Kadi Nellis, Kuressaare piirkond, 452 5054; 527 7734, kadi.nellis@saaremaavald.ee

Tiia Jäärats, Kuressaare piirkond, 452 5059; 5915 1409, tiia.jaarats@saaremaavald.ee

Kerli Gutman-Laht, Kaarma ja Kuressaare piirkond, 452 5055, 5306 9517, kerli.gutman-laht@saaremaavald.ee

Juta Sepp, Torgu piirkond, 452 5165, 5910 8403, juta.sepp@saaremaavald.ee

Kaia Kuul, Salme piirkond, 5915 1803, kaia.kuul@saaremaavald.ee

Signe Lõhmus, Kaarma ja Kärla piirkond, 529 6067, signe.lohmus@saaremaavald.ee Heleri Jõgi,

Lümanda ja Kihelkonna piirkond, 452 5140, 5750 2452, heleri.jogi@saaremaavald.ee

Kristina Kauber, Mustjala piirkond, 452 5153, 5191 2715, kristina.kauber@saaremaavald.ee

Maret Ignatovitš, Leisi piirkond, 452 5148, 5343 6289, maret.ignatovits@saaremaavald.ee

Merilin Nöör, Orissaare piirkond, 452 5175, 53340903, merilin.noor@saaremaavald.ee

Aili Ansper, Pöide piirkond, 452 5159, 5386 1279, aili.ansper@saaremaavald.ee

Kairi Nuut, Valjala piirkond, 452 5168, 5450 2187, kairi.nuut@saaremaavald.ee

Kai Albert, Pihtla piirkond, 452 5156, 5332 7274, kai.albert@saaremaavald.ee

Ervin Raudsik, Laimjala piirkond, 5198 8173, ervin.raudsik@saaremaavald.ee

 

Lisainfo:

Reelika Murd, sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja, 452 5056, 5308 7515, reelika.murd@saaremaavald.ee

Anneli Tõru, lastekaitseteenistuse juhataja, 452 5050, 5330 4031, anneli.toru@saaremaavald.ee

Mare Naaber, sotsiaalosakonna juhataja, 5340 6648, mare.naaber@saaremaavald.ee