452 0040

Aia 25, KuressaareArstiabi kättesaadavusest 2023 aasta sügise seisuga

Iga inimese tervis on tema kõige hinnalisem vara ning on täiesti arusaadav, et selles valdkonnas esiletulevad takistused tekitavad trotsi ja pahameelt. See on Saaremaa ilu ja valu, et võime näha vaeva uute spetsialistide ja arstide värbamiseks, kuid vahel jäävad meie käed lühikeseks ning arstidelgi tuleb ette elulisi muutusi.

Praegu võime rõõmu tunda selle üle, et oleme juurde saanud mitu uut arsti – üldkirurgi, ortopeedi ning meil on uus, täiskasvanutega tegelev logopeed. Liigume vaikselt, kuid järjekindlalt selles suunas, et meie patsiendid ei jääks vajaliku abita.

Eesti regionaalpoliitika on seni toetanud pigem teenuste suurlinnadesse kontsenteerumist, millega kaasneb paraku ulatuslik ääremaastumine. Saaremaa võimalused selles olukorras on otsida lahendusi eristumiseks ja püüda leida viise, kuidas teha kohapealne elu kohalikele meedikutele võrreldes mandri konkurentidega soodsamaks-atraktiivsemaks. Me ei pruugi sellele mõelda, aga tegelikult on konkurents iga inimese pärast juba ammu varjatult alanud.

Sel sügisel – ja paraku suure tõenäosusega kuni ülejärgmise sügiseni – on meie haiglas raskendatud silmaarsti vastuvõtule aja saamine, nagu oleme seda ka juba varem maininud. Paraku on arstid inimesed, kes peavad ka oma tervise eest hoolt kandma ning aeg-ajalt ka töövõimetuslehel viibima.

Peame tunnistama, et meie tänane võimekus silmaarstiteenuse osutamisel on selline, mida suudame pakkuda. Täname dr Harakut, dr Kala, dr Pürgi, kes oma pingelistest töögraafikutest on leidnud päevad, mil saarlastele vastuvõtte võimaldada. Kahe arstiga on visiitide planeerimine jäänud takistuse taha, kuna laupäevane lennuühendus Tallinnaga on piiratud.

Üldistatult on probleem aga laiem ega puuduta ainuüksi tervishoiusektorit – Saaremaa elukohana ei ole paljude erialade ja ametite esindajatele kahjuks atraktiivne. Olgu siis erialaste võimaluste, sotsiaalse keskkonna või ka probleemide tõttu sobiva elukoha leidmisel.

Leian, et kui otsida murekohti ükskõik millises eluvaldkonnas, siis leiab neid tohutul hulgal. Kuressaare haigla pakutavate teenuste kättesaadavuses tekib pidevalt erinevaid lahendusi ja kahjuks ka uusi probleeme. See on paraku paratamatus.

Oleme meeletult tänulikud iga vihje eest, mis viiks selleni, et saaksime Saaremaal pakkuda paremat silmaarsti, psühhiaatri, ämmaemanda või mõne muu tervishoiuspetsialisti teenust. Kutsun ka üles kõiki toimekaid saarlasi koju naasma ja meie kõigi elu seeläbi paremaks muutma.

Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli.