452 0040

Aia 25, KuressaareKURESSAARE HAIGLA 219!

18. oktoobril 1804 läksid maanõunikud, kuraator ning ehitusvõtja haigla peahoone ehitust vastu võtma. Selgus aga, et „laius, pikkus, kõrgus, müüripaksus vastasid lepingu nõuetele, trepid, akende leedungid, aknaluugid ja haagid aga puudusid, galerii rinnatis ei olnud veel tehtud, köögile põrand panemata, ka tisleri töö mõningais kohtades nii halvasti tehtud, et sellega ei saanud olla rahul“. Kõrge komisjoni poolt otsustati ehitus siiski vastu võtta ja lõpposa välja maksta, kautsjonikirja aga mitte ennem tagasi anda, kui puudused parandatud.

Sellest otsusest saigi Saaremaa oma esimese haigemaja, mis oli tänase Kuressaare Haigla eellane. Seetõttu tähistame just 18. oktoobril Kuressaare Haigla 219 aastapäeva. 

Uue maahaigla ehitustööd algasid 1937. aasta novembris, mis hakati ehitama praegust haiglahoonet, sest maahaigla oli juba ajast ja arust.