452 0040

Aia 25, Kuressaare PAIK teenuse mõju-uuringu läbiviijad said koolitusel palju uusi teadmisi

Eelmisel neljapäeval, 20. aprillil toimus Viljandi haiglas koolitus PAIK teenuse mõju-uuringu läbiviijatele.

Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Orase sõnul oli koolituse suurim eesmärk jõuda ühisesse infovälja, sest PAIK mõju-uuring on juba üsna pea algav suur kliiniline uuring oma reeglitega.

 „Ma näen, et suurim väärtus sellel päeval oli see, et saame nüüd ühtemoodi aru kogu mõju-uuringu protsessist ja sinna juurde kuuluvast. Saime küsida, saime vastuseid ja ka uusi küsimusi lauale tõsta," rääkis Oras, „Koolitusel osalesid ka meie toredad projektipartnerid Kuressaarest ja Valgast. Nendega on alati põnev kohtuda ja arutleda, näiteks seekordne kirss tordil oli arutelu, kuidas keegi mõistab sõna „trepivahe". Selgus, et uuringu tagasiside küsitluses olev sõna „trepivahe" tähendab erinevate inimeste jaoks erinevat asja. Tänu koolitusele saame nüüd tekste kohandada üheselt mõistetavaks ning näeme kogu selle uuringu protsessi sarnaselt."

Koolituspäeval rääkis PAIK teenuse arst dr Liis Puis uuringu üldisest disainist ja ülesehitusest, ravijuht dr Mart Kull tutvustas
osalejatele kliiniliste uuringute hea tava ning koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras rääkis üldiselt uuringuprotsessist. Samuti räägiti sellest, kuidas uuringut tagasisidestada, kuidas täita korrektselt nõusolekuvormi ning millised kriteeriumid on patsiendi teenusele võtmiseks. Osalejaid said ülevaate ka uuringut puudutavatest dokumentidest ning nende sisestamisest haigla infosüsteemi ja Digilukku.

Koolituspäeval osalesid PAIK teenusejuhid, PAIK tervisejuhid, projektimeeskond ja kliinilised assistendid Viljandi, Kuressaare ja Valga haiglast.

Maikuus käivituv PAIK teenuse mõju-uuring on Tervisekassa, Viljandi, Saare ja Valga maakondade ühisprojekt, mille eesmärk on selgitada PAIK teenuse mõju mitme üheaegse kroonilise haigusega patsiendi tervisele, elukvaliteedile ja teenustega rahulolule. Uuringu sihtrühm on krooniliste haigustega ja sotsiaalsete terviseteguritega inimesed, kelle tervise halvenemise risk on keskmisest kõrgem.