452 0040

Aia 25, KuressaareUuele ämmaemandale 8000 eurot ja aastaks tasuta elukoht!

 

Kuressaare Haigla Toetusfond kuulutab välja ämmaemanda tööleasumise toetuse! 
NB: Kandideerimise tähtaeg 31.05.2023!

Äkki oled just Sina see uus inimene meie sünnitusosakonda, kes soovib panustada oma oskusi ja teadmisi selleks, et uued saarlaseksid saaksid sündida turvaliselt ja kindlalt?

Selleks, et hoida Kuressaare Haigla sünnitusabi teenust jätkuvalt tasemel, on Kuressaare Haigla Toetusfond välja pannud tööle asumise toetuse ämmaemandale, kes pole siiani veel Kuressaare Haiglas töötanud ning sooviks just nüüd osakonnaga liituda. Oma panuse ettevõtmisesse on andnud ka MTÜ Vöimalus.

Ja motivatsioonipaketis on nii mõndagi põnevat.. Pakkumises on näiteks Kuressaares asuv elamispind terveks aastaks - nii on valveid tegeval ämmaemandal lihtne vajadusel kiirelt haiglasse jõuda. Lisaks saab uus ämmaemand 8000 eurot tööle asumise toetust!

“Ootame Kuressaare haiglasse rõõmsameelset ämmaemandat, keda motiveerib naise eest hoolitsemine kogu elukaare vältel. Kuressaare haiglas saab ämmaemand ennast proovile panna kõigis ämmaemanda pädevust puudutavates valdkondades- tehes rasedate vastuvõtte, teostades sünnitusjärgset kontrolli, viies läbi perekooli loenguid. Lisaks muidugi statsionaar, kus peale sünnitusega seotud toimingute on märksõnaks ka günekoloogia, kus saab pakkuda naistele parimat võimalikku tuge,” ütles Kuressaare Haigla ämmaemandus- ja õendusjuht Mari- Liis Aus.

Kogu selle ettevõtmise ja konkurssi eesmärk on tagada kõrgetasemelise sünnitusabi jätkumine Saaremaal ning palgata tööle täiskoormusega ämmaemand. Leping kohustab töötama Kuressaare haiglas täistööajaga ämmaemandana kolm aastat.

Teaduslikult on tõestatud, et ämmaemanda toetatud sünnitustel esineb vähem keisrilõikeid, sünnitusteede rebendeid, väheneb sünnitusjärgse depressiooni tekkimise võimalus ning suureneb rinnaga toitvate emade hulk. Mandril valveid tegemas käivad ämmaemandad ei pruugi saavutada saare naistega vajalikku sidet, lisaks näevad tulevased emad neid harva ning loomulikult ei teki seeläbi ka usalduslikku suhet. Ämmaemand on tihti esimene,
kes märkab koduvägivalda, sõltuvushäireid, muid sotsiaalseid probleeme ning võib osutuda inimeseks, kes ühel või teisel moel päästab ema või lapse elu.

Kvaliteetse sünnitusabi jätkumine on oluline argument noorte perede Saaremaale kolimisel, aga ka siin juba elavate perede paigale jäämisel. Ämmaemand on lisaks ka vajalik koostööpartner erinevates tervist puudutavates küsimustes nii naiste-, laste- kui perearstidele. Ootused sünnitusabi suhtes tõusevad pidevalt ning naised soovivad enda ning beebi eest hoolitsema tõepoolest parimatest parimat. Ja meie ülesanne on seda neile tagada.

Arvestades ämmaemanda rolli ja tähtsust naiste ja perede elus, on projekti sihtgrupiks Kuressaare haigla teeninduspiirkonda kuulub rohkem kui 34 500 inimest. Tervishoiutöötajate vähesus on kujunenud üheks Eesti tervishoiu teravaimaks probleemiks ning suur puudus on just õendustöötajatest ja nende hulgas ka ämmaemandatest. Ka Kuressaare Haigla on oma ridadesse püüdnud leida uusi ämmaemandaid, kuid siiani kahjuks tulutult.
 
Peamiselt tuuakse Saaremaale tööle mitteasumisel välja kaks põhjust, milleks on rahalise toetuse ja elamispinna puudumine. Nende takistuste likvideerimiseks olemegi välja pannud kõnealuse toetuse. Professionaalse ämmaemanda roll naise ja tema perekonna elus on unustamatu – see on inimene, kelle kätesse usaldatakse korraga lausa kaks elu. Selleks, et sünnitusabi püsiks Saaremaal kättesaadava, tasemel ja usaldusväärsena, on kriitiliselt vajalik motiveeritud ja lojaalsete ämmaemandate olemasolu.

“Kuressaare haigla on ääretult tänulik toetusfondile, kes on tulnud välja täiesti erakordse initsiatiiviga, mis on tööle asumise toetuse näol suunatud just õenduspersonalile. Me peame natukene ära kasutama saarlaslikku jonnakust ning otsima ka ise probleemidele lahendusi ning tegema kõik endast oleneva, et Saare maakonna elanikud saaksid siin sündida ja elada teadmisega, et nende tervise eest on hoolt kantud,” sõnas Kuressaare Haigla juht Märt Kõlli. “Loodame, et konkursil pakutud hüved on piisavalt motiveerivad ning ootame hoogsat kandideerimist,” lisas ta.


Kandidaadilt ootame:

kandidaadil ei ole hetkel kehtivat lepingut
ämmaemanda kutset,
elulookirjeldust,
motivatsioonikirja,
kohustuste täitmist (töötada 3a täiskoormusega Kuressaare Haiglas),
valmisolekut töötada nii ambulatoorses kui ka statsionaarses üksuses

Küsimused ja dokumendid palume adresseerida meilile toetusfond@saarehaigla.ee.