452 0040

Aia 25, KuressaareSaaremaa ja Muhu valla liikumispiirangud

Tuletame meelde, et tänasest, 30. märtsist kehtivad Saaremaa ja Muhu vallas senisest rangemad liikumispiirangud (vaata eriolukorra juhi korraldust: https://www.riigiteataja.ee/akt/329032020001). Saaremaal kehtestati täiendavad liikumispiirangud selleks, et vähendada senisest veelgi rohkem inimeste kokkupuutumist ja koroonaviiruse levikut, mitte värskes õhus jalutamist või jooksmist.

Terve inimene tohib väljuda lühiajaliselt oma kodust ja minna üksi või koos perega või koos lemmikloomaga õue jalutama või sporti tegema. Õue tohib minna vaid siis, kui inimesel ja temaga koos elavatel inimestel ei ole COVID-19 haigust põhjustava viiruse sümptomeid. Väljas liikudes tuleb hoida teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Inimene võib väljuda lühiajaliselt kodust, et:

  • hankida elukoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku (sh toit, ravimid) põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;
  • minna meditsiinilistel põhjustel tervishoiutöötaja juurde;
  • minna lemmikloomaga jalutama või temaga loomaarsti juurde;
  • viia laps lasteaeda ja tuua koju;
  • minna üksi või koos perega õue jalutama või sporti tegema;
  • liikuda oma kinnistul, teha koduseid aiatöid, metsa- ja põllumajandustöid ja käia kalal;
  • minna abistama eakaid, puudega isikuid ja teisi abivajajaid, juhul kui kasutatakse isikukaitsevahendeid;
  • minna tööle, kui isiku tööandja ei ole võimaldanud või töö iseloom ei võimalda kaugtööd.

Tänasest, 30. märtsist on kõigil inimestel Saaremaal ja Muhumaal kohustus kanda kaasas isikut tõendavat dokumenti. Väljas liikuvaid inimesi kontrollivad korrakaitsjad Politsei- ja Piirivalveametist ning Kaitseliidust. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, siis on võimalik teha trahvi kuni 2000 eurot. Piirangu nõudeid rikkuvad inimesed võetakse vastutusele.

Lisainfo: https://www.kriis.ee/et/taiendavad-meetmed-saaremaal