452 0040

Aia 25, KuressaarePeaministri tänusõnad

Head meditsiinitöötjad!

Eesti on koroonaviiruse leviku tõttu sattunud raskesse seisu. Sarnaselt paljudele teistele maailma ja Euroopa Liidu riikidele on Eestis kuulutatud välja eriolukord, et lähikontaktide piiramise kaudu tõkestada viiruse levikut ning majandusmeetmete abil leevendada lööki meie inimeste toimetulekule. Nende sammude elluviimine sõltub paljude eestimaalaste kindlameelsusest ning valmisolekust olukorra paranemisse panustada.

Ma tänan südamest kõiki meditsiinitöötajaid nende kurnavate päevade jooksul tehtud töö ja tulevase panustamise eest! Teie olete selle hädaolukorra lahendamise tõeline eesliin ning ma soovin selleks jaksu ja jõudu! Teil on valitsuse ja kogu Eesti toetus ning tähelepanu.

 

Kõige austusega

Jüri Ratas