452 0040

Aia 25, KuressaareJuhised hooldustöötajatele ja hoolekandeasutuste töötajatele enese kaitsmiseks koroonaviiruse haiguse COVID-19 viiruse puhangu ajal

Töötajatele

 • Enne tööle minekut veendu, et oled terve, st et sul ei ole palavikku, köha, nohu või muid haiguse tunnuseid. Vähimagi kahtluse korral jää koju ning teavita sellest
  tööandjat.
 • Enne tööle asumist kontrolli oma kehatemperatuuri! Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.
 • NB! Tervel inimesel ei ole vaja kaitsemaski töö juures kanda.
 • Pese käsi regulaarselt vee ja pesuainega. Käte pesemisel peab järgima
 • Terviseameti juhendit:
  https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf
 • Käsi tuleb pesta:
  • enne tööle asumist
  • enne kliendiga tegelema asumist
  • enne söömist
  • enne kliendi toitmist
  • kui käed on nähtavalt määrdunud
  • pärast jäätmete käitlemist
  • pärast tualettruumi kasutamist või mähkmete vahetamist.
 • Väldi silmade, nina ja suu katsumist.
 • Kui võimalik, siis väldi kliendiga füüsilist kontakti, nt kätlemist, embamist.
 • Kui võimalik, siis hoia kliendiga minimaalselt 1 meetrist distantsi.
 • Isikuhooldustoimingute tegemisel kasuta kaitsekindaid, kaitsekitlit ja kilepõlle.

Tegevused kliendiga

 • Jälgi kliendi tervislikku seisundit. Kontrollige klientide kehatemperatuuri regulaarselt
  vähemalt nii hommikul kui õhtul. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.
 • Haigusnähtudega (köha, palavik) kliendil palu pesta käsi ja kasutada maski, kui see on olemas
 • Kui tegemist on inimesega, kelle on endal raske käsi pesta või maski ette panna, ole talle abiks.
 • Ole tähelepanelik mäluhäiretega (sh dementsusega) jt erivajadusega inimestele teabe jagamisel. Veendu, et inimene saab korraldusest aru ja suudab iseseisvalt tegevust täide viia. Vajadusel abista.
 • Kliendi haigestumisel tuleb kasutada olemasolevaid võimalusi kliendi eraldamiseks, tagada tema hooldus ja ravi. Jälgida temaga lähikontaktis olnute seisundit.
 • Uute klientide vastuvõtmisel kontrollida tema terviseseisundit, sümptomite ilmnemisel rakendada koheselt eelpool kirjeldatud meetmeid.
 • Loobuda ühistegevustest (nt huviringid jms klientide ühistegevused) ning selle asemel soodustada klientide aja veetmist nende tubades ja asutuse territooriumil värskes õhus.
 • Kõrgendatud tähelepanu tuleb pöörata viiruse riskirühma kuuluvate klientide, eriti mäluhäiretega klientide terviseseisundi muutustele. Näidustatud on regulaarne kehatemperatuuri kontrollimine. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.

Asutuse külastamine

 • Kõikides hoolekandeasutustes kehtib külastuskeeld.
 • Külastuskeeld kehtib tugiteenustele, IT abile ja teistele teenusepakkujatele. Erandi
  võib teha ainult siis, kui rike mõjutab klientide elu ja tervist või üksuse hädavajalikku
  toimimist. Kõik külalised peavad jälgima kõrgendatud hügieeninõudeid.
 • Külastuskeeld kehtib ka väljaspool asutuse siseruume, st et kliente ja nende lähedasi
  tuleb teavitada, et ka õues kohtumised ei ole lubatud.
 • Klientide ja lähedaste omavaheline suhtlemine tuleb korraldada veebi või telefoni teel.
 • Pakkide üleandmisel tuleb vältida inimeste vahelist kontakti
 • Erandina on lubatud lähedaste poolt külastada väga raskes seisundis kliente, kelle
  puhul on oht, et klient võib lähiajal surra. Tagada tuleb, et külastajad ei puutuks kokku
  teiste klientidega ja ka nemad järgiksid kõiki hügieeninõudeid.
 • Kõikide külastajate puhul on näidustatud kehatemperatuuri kontrollimine. Juhul, kui ei
  kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset
  kasutust desinfitseerida.

Teenuse pakkumise ruume tuleb regulaarselt tuulutada ja märgpuhastada. Ruumide
puhastamisel peab jälgima Terviseameti juhiseid:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19.pdf