452 0040

Aia 25, KuressaareDekaan Margus Lember külastas Kuressaare Haiglat

Läinud nädalal külastas Kuressaare haiglas Margus Lember – Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste dekaan, kes kohtus Kuressaare haigla nõukogu liikmetega, sai haiglat tutvustava majaekskursiooni ning ülevaate olukorrast praegu. Lauas kerkis teemaks probleem, mis ei ole eriomane vaid Kuressaare haiglale ning milleks on eriarstide ja spetsialistide puudus ja tsentraliseerumine suurematesse linnadesse. Ka meie haiglas on see kahtlemata päevakorras ning valitseb küsimus, kuidas motiveerida noori arste saarlaste sekka tööle tulema. Praegu tunneme rõõmu sellest, et eelmisel aastal saime oma ridadesse kaks noort spetsialisti – sisehaiguste arsti Marja Savolaineni ja ortopeedi Mehis Vipi ning huvi on kasvamas ka residentide seas.

Arstide puudus on küll alati aktuaalne, kuid on ka positiivseid uudiseid – Kuressaare haigla on dekaani sõnul praktikabaasina õppurite seas väga atraktiivne koht ning tõepoolest on kõik meie praktikakohad täidetud. Samuti näitavad suuremat huvi Kuressaare haigla vastu residendid, kes aasta-aastalt aina usinamalt meie haiglasse tulevad.
Dekaani sõnul oleneb palju ka sellest, missuguseid tingimusi haigla omalt poolt noortele pakub, sest väljaspool Saaremaal elavatele inimestele on oluliseks olme ja elamisega seotud küsimused. Seetõttu on nende jaoks oluline see, et Kuressaare haiglal on pakkuda kohapealset majutust. “Noortes arstides peab tekkima tahtmine siia tulla, kuigi paljud kipuvad suurtesse keskustesse. Peab olema loomaaed ja tramm, siis on nagu asi õige. Sobib ka ülikool. Aga kui küsimus on meditsiini võimalusest väljaspool Tartut või Tallinnat, siis selles asjas on ka parajalt poliitilist mõõdet. Ainult raha pole see, mis inimest tööle motiveerib. See on töö- ja elukeskkond,” rääkis dekaan, kes lisas, et elukeskkonnana on Saaremaa küll suurepärane. “Praktika käigus näevad noored, et Saaremaa ongi päris haigla, inimesed, patsiendid ja siin tehakse väärt tööd ning ma usun, et ka see võib nende vaadet mõjutada. Vajadus on siin kahtlemata olemas ja meditsiinilisi võimalusi tuleb kohapeal elavatele inimestele pakkuda. Üldiselt mulle tundub, et Kuressare haigla on viimaste aastatega uut vunki juurde saanud.”

Dekaan Margus Lember ütles, et Kuressaare haiglas on tagatud väga paljud erinevad teenused, tuues näiteks esile endoprotseesimise. “Nüüd olete saanud ülemarstiks väga kvalifitseeritud hematoloogi,” viitas ta Kuressaare Haigla ravijuhile Edward Laanele. “Haigla keskkonnas on kõik väga hästi, üldhaiglate seas üks Kuressaare haigla kahtlemata üks tublimaid. Tuleb lisada, et see, mis siia on rajatud, on mahult juba väga suur ja minu meelest ka väga hea sisuga. Üks pool on olme, teine asi on tehnika, millest meditsiin palju sõltub ja diagnostikas on oluline.,” sõnas Lember. “Üldhaiglas on omad küll omad raskused, sest siin oled kaugel täiendavatest võimalustest ja on vaja saare kangust, et vastu pidada. Lisaks kohapealsele tugevale baasile peab spetsiifilistes olukordades olema väga hea koostöö, tt oleks kellega konsulteerida.”