452 0040

Aia 25, KuressaareVeel võimalus osaleda 2019 aasta geeniprojektis.

Veel võimalus osaleda 2019 aasta geeniprojektis.


Eesti Geenivaramusse on kogutud juba 200 000 inimese tervise-ja geeniandmed, mis moodustab 20% Eesti täisealisest elanikkonnast. Uute geenidoonorite kogumine praegusel kujul jätkub veel aasta lõpuni, kuigi 2019. aasta eesmärgiks seatud 50 000 uut geenidoonorit sai 31. oktoobril saavutatud.

2020 aastal geenidoonorite kogumist kõikjal (haiglad, laborid, apteegid jt) ei tule.
Geenivaramu andmeil käib praegu geeniandmete sidumine tervise infosüsteemiga. Esimesed arendused saavad prognoosi kohaselt valmis 2022. aastaks.

Kel on huvi geeniprojekti kohta rohkem teada saada, soovitab Geenivaramu vaadata lühifilmi, kus personaalmeditsiini projekti erinevad osapooled (teadlased, arstid, Haigekassa, TAI ja ministeeriumi esindajad) annavad geeniprojektist ülevaate. Lisainfo ja film www.geenidoonor.ee lehel, Facebookis saab jälgida tegevusi grupis Uhke geenidoonor.