452 0040

Aia 25, KuressaareKuressaare Haigla sõlmis tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöökokkleppe Saare maakonnas

20. juunil allkirjastasid Kuressaare Haigla SA juhatuse liige Märt Kõlli, Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Muhu vallavanem Raido Liitmäe ja Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on tagada maakonna elanikele koostoimiv kohaliku tasandi tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteem.


"Sotsiaalteenuste, peremeditsiini ja eriarstiabi tihedam koostöö ning operatiivsem infovahetus aitab kindlasti kaasa maakonna tervishoiu tõhustumisele. Meie maakond on siiski täna veel suhteliselt hajaasustatud ja informatsioon erinevat abi vajavatest inimestest annab lõppkokkuvõttes meie kodanikkonnale senisest parema elukeskkonna," ütles Märt Kõlli.

Kuressaare Haigla ravijuht Edward Laane lisas, et koostööleppe sõlmimise eesmärgiks on parandada Saare maakonna elanike tervist ja toimetulekut:

"Koostöökokkuleppega loodame meditsiiniabi vajavate inimeste kiiremat ülesleidmist ja nende suunamist haiglaravile või spetsialistide vastuvõtule läbi sotsiaalvaldkonna ning nende patsientide hospitaliseerimiste vähendamist, kes vajavad sisuliselt kodust toimetuleku abi. Peamine on abivajaja märkamine, seda ka haigla sees. Koostöökokkulepe peaks kaasa aitama ka tervisepäevade korraldamisele ja ennetustegevusele Saare maakonnas."

Samuti sai piduliku lõpu aasta aega väldanud hoolduse koordinatsiooni projekt. Piduliku sündmusega võeti kokku tervishoidu ja sotsiaalvaldkonda üksteisele lähemale toonud projekti tulemused ning lepiti kokku, et koostöö valdkondade vahel jätkub ka pärast projekti lõppemist. "Hoolduse koordinatsiooni projektiga oleme suurendanud koostööd tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna vahel just selleks, et inimene saaks parimat tuge.

Projekt on näidanud, et koostöö toob elanikele kiirema ja kvaliteetsema abi. Koostööleppe sõlmimisega astume sammu edasi ning muudame senise üksikjuhtumitel põhineva koostöö süsteemsemaks," sõnas abivallavanem Marili Niits.