452 0040

Aia 25, KuressaareVähi ennetus – Sõeluuringud Kuressaare Haiglas

Kuressaare Haigla võtab vastu 2018. a rinnavähi varase avastamise sõeluuringu, emakakaelavähi varase avastamise sõeluuringu ning jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid isikuid kuni 31.01.2019. a. 


2018. aastal on  rinnavähi varase avastamise sõeluuringu sihtrühmas ravikindlustatud naised sünniaastatega 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968, emakakaelavähi varase avastamise sõeluuringu sihtrühmas  ravikindlustatud naised sünniaastatega 1988, 1983, 1978, 1973, 1968 ja 1963 ning  jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühmas ravikindlustatud mehed ja naised sünniaastatega 1954, 1956 ja 1958.