452 0040

Aia 25, KuressaareKuressaare Haigla motiveerib alkoholiprobleemist vabanema

Euroopa Sotsiaalfond rahastuse abiga saab Kuressaare Haigla pakkuda inimestele võimalust osaleda programmis "Kainem ja tervem Eesti", kus spetsialistide meeskond pakub alkoholisõltuvusega maadlevale inimesele vajalikke ravi- ja tugiteenuseid. 


Alkoholismile puudub imeravi, kõige aluseks on motivatsioon

Tervise Arengu Instituut korraldas riigihanke, et leida Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavasse programmi “Kainem ja tervem Eesti” senisest rohkem teenuse osutajaid. Sellega võitis ka Kuressaare Haigla, mis pakub nüüdsest programmi alkoholismiga võitlemiseks. Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud täisealistele inimestele, kes on liigjoomise tõttu sattunud erinevatesse raskustesse ning ravi eesmärk on aidata patsiendil saavutada kainus, vähendada joomist ning vältida tagasilangust.
Ravi kestab keskmiselt 6-12 kuud ning see hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse iga patsiendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt eraldi või omavahel kombineerituna. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid ning raviprotsessi kaasatakse võimalusel ning patsiendi nõusolekul ka lähedased. Teenuste hulka kuulub näiteks isikliku raviplaani koostamine, nii inimese kui vajadusel ka tema lähedaste nõustamine, psühhoteraapia, psühhiaatri ja vaimse tervise õe vastuvõtt.
Kuressaare Haigla psühholoog ning programmi koordinaator Pirgit Põld sõnas, et paljud inimesed arvasid esialgu eksikombel, et tegemist on võõrutusraviga, kus alkoholiprobleemiga inimene tuleb kohale, talle antakse ravimit ja tehakse suurema vaevata terveks. Tegelikkuses ei vasta see tõele, sest imerohtu ja ravimeid sõltuvusprobleemile ilma tahtejõuta paraku ei leidu. "Lisaks ambulatoorsele on tegelikult olemas ka statsionaarne ravi, kuid programmi rõhk on sellel, et inimene saaks ise probleemist aru, teadvustaks, et sellest on saanud elu segav faktor ning leiaks endas jõudu probleem teadlikult ette võtta," rääkis Põld.

Eesmärgiks ei pea olema nulltolerants

Psühholoog Pirgit Põld rõhutas, et motivatsioon ja sihikindlus on ka eeldus programmi pääsemiseks. Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine, et välja selgitada, kas inimesel on üldse piisavalt tahet probleemiga tegeleda: "Kui näiteks naine helistab ja ütleb, et võtke mu mees ravile, aga mees ise enda joomises probleemi ei näe, siis me teda programmi võtta ei saa." Ravile registreerinud inimese puhul uuritakse kõigepealt välja nii motivatsioon, eesmärgid ning näiteks see, kas tal on olemas tugivõrgustik." Välja proovitakse selgitada ka joomisele ajendavad põhjused, olgu selleks depressioon, suhte-või pereprobleemid.
Inimene peab ravile tulema kainena, kuid eesmärgiks ei peagi olema täielik karsklus,  vaid on ka neid, kes  saavutavad oma eesmärgi ka siis, kui näiteks 7 päeva asemel joovad ainult 2 päeva. "Programmi eesmärk ei ole ainult nulltolerants, osadel on eesmärk ka lihtsalt joomist vähendada. See on individuaalne. Muidugi võib esineda ka tagasilangust, nagu sõltuvuste puhul ikka, aga meeskond on ikkagi inimest pidevalt motiveerimas ja toetamas ning aitab neid, kes ise ennast aidata tahavad," märkis Põld. Kõikide programmis osalejate isikud ja nende kohta käiv info on konfidentsiaalne. Kuna kõikide alkoholiprobleemiga maadlevate inimeste probleemid, ajendid ja eesmärgid võivad olla erisugused, lähenetakse igale inimesele individuaalselt ning pakutakse talle ka vastavaid teenuseid. Näiteks võib mõni vajada rohkem individuaalset teraapiat, teisel juhul on abi pereteraapiast. "Samuti on neid, kes on kohe algusest ise ülimotiveeritud, teistel on vaja rohkem tuge ja välist motiveerimist," lisas Põld.

Alkoholitarvitamise häire raviteenuse saamiseks tuleb kontakteeruda telefonil 4520115 (E-R 8-17) või e-postil kainem.tervem@saarehaigla.ee Vastuvõtuaega broneerides tuleb mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames ning inimesega võetakse 2 tööpäeva jooksul võtab koordinaator ise ühendust.