452 0040

Aia 25, KuressaareJämesoolevähi sõeluuring 2017

Jämesoolevähi sõeluuring on efektiivne, võimaldades avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis, kui inimesel on väikese või suure riskiga polüübid.


Jämesoolevähki haigestumise ja suremuse vähendamiseks on mitmes riigis kasutusel rahvastikupõhised sõeluuringuprogrammid. Enamikus riikides on sõeluuringu meetodina kasutatud peitvere testi, võttes koloskoopia appi vaid positiivse testivastusega inimestel.

Jämesoolevähi sõeluuringus osalevad 60–69 aastased ravikindlustustatud mehed ja naised iga kahe aasta tagant.

2017. aastal on jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühmaks 1955., 1956., ja 1957. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised.

Jämesoolevähi sõeluuringu infomaterjal