Info ja registratuur

Info ja klienditeenindaja 24 h 452 0040
Polikliiniku registratuur 452 0115
Radioloogia registratuur 452 0020
Andmehoidla    452 0057
Kõik üldised telefoninumbrid »

Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Kuressaare Haigla SA rehabilitatsioonimeeskond osutab rehabilitatsiooniteenuseid järgmistele sihtgruppidele:

 1. Puude raskusastet taotlevatele lastele ja täiskasvanutele.
 2. Puudega lastele ja puudega täiskasvanutele.

NB! Teenust ei osutata psüühiliste erivajadustega isikutele.

Kuressaare Haigla SA-s rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreerimine

Järjekorda saab registreerida Kuressaare Haigla SA sotsiaaltöötaja telefonil 452 0087, 5560 4780 või e–posti aadressil: merike.rangsaarehaigla.ee või kohale tulles.

Sotsiaaltöötaja kabinet asub haigla A korpuse 3. korrusel õendushoolduskeskuses (A31161).

Kuressaare Haigla SA osutab järgmisi riiklike rehabilitatsiooniteenuseid:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
 • psühholoogi teenus (individuaalne ja perenõustamine, grupinõustamine);
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne ja perenõustamine, grupinõustamine);
 • logopeedi teenus (individuaalne ja seanss perele, grupinõustamine);
 • eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine, grupinõustamine);
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö) – piiratud tundide arvuga teenus, 5 tundi aastas täiskasvanutele, 10 tundi lastele ja 30 tundi liikumispuudega lastele;
 • ööpäevaringne majutusteenus.

Kuressaare Haigla SA rehabilitatsioonimeeskonna liikmete andmed on kättesaadavad Majandustegevuse registris aadressil https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/220321#rehabilitatsiooniteenused

Majutus ja toitlustus rehabilitatsiooniperioodil

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab rehabilitatsiooniasutusele laste ja alla 16-aastaste laste vanemate ja täiskasvanud puuetega inimeste majutuse 5 ööpäeva eest aastas.
Majutusruum asub õendushoolduskeskuses (A korpus, 3. korrus,  A31160), tuba on 3-kohaline. Klientidelt eeldame iseseisvat toimetulekut igapäevaelu toimingutega.

Toitlustus toimub õendushoolduskeskuse kaudu.

Teadmiseks

Rehabilitatsiooniteenus ei ole raviteenus, seega arstivisiite teenuse ajal ei toimu,ravimid ning abi- ja hooldusvahendid peavad teenuse saajal endal kaasas olema.
Hooldusvajadusega inimesele osutame teenust ainult eelneval kokkuleppel.

Lisainfot rehabilitatsiooniteenuse kohta saab veel:

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee
Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee
Infoportaalist rehabilitatsioon.invainfo.ee

Muu info

Haiglas on olemas liftid ja kaldteed. Teenust osutame eesti keeles. Rehabilitatsiooniteenust soovime eelkõige pakkuda Saare maakonna inimestele.

Kuressaare Haigla SA juurde saab sõita Kuressaare linnaliinide bussidega nr 1 ja nr 4, bussigraafiku leiab aadressilt http://www.peatus.ee/#city;kuressaare

Kuressaare Haigla SA asukoht kaardil https://goo.gl/maps/HSEsn